AKTUELLT


FLÄKTARNA

Nu när det kommer vara kallt under en period råder vi er att vrida ner fläktarna till lägsta fart samt att starta förvärmningen. 


DET KOLLEKTIV BOSTADSRÄTTSTILLÄGGET TAS BORT
den 1 mars 2021 försvinner det kollektiva bostadsrättstillägget från föreningens försäkring hos Trygg Hansa. Det innebär att föreningens medlemmar själva behöver teckna bostadsrättstillägget i sin egen hemförsäkring. Mer info om det kan ni läsa här.


EXPEDITIONEN OCH KVARTERSLOKALEN HÅLLS STÄNGDA TILLS VIDARE
Detta för att minska smittspridningen av Covid-19 fram tills dess att restriktionerna tillåter det. 


PARKERINGSFÖRBUD

Som vi informerat om tidigare är det parkeringsförbud på all vår mark som inte är parkeringsplats. JE parkering sköter parkeringsbevakning samt kontrollavgift.


FÖRSLAG PÅ NYA STADGAR 
I nedan länk hittar ni styrelsens förslag på nya stadgar. Majoriteten av paragraferna i förslaget på nya stadgar är helt nya varför det inte finns några tidigare paragrafer att jämföra med. De stadgar som är jämförbara är markerade i grått. 

Förslag på nya stadgar, jämförelse med de nuvarande, Oden2.

 
stäng