Checklista

Vi har här sammanställt en checklista för dig som medlem i Brf Oden2. Det är en checklista med punkter för att enklare sköta ditt underhåll av din bostadsrätt.


Bör göras en gång i månaden:

 • Kolla vattenlås under köksvasken så att vattenlås och ledningar är täta.
 • Kolla kranar, toaletter och element så att de är täta och inte läcker.
 • Rengör i och runt luftventilerna i varje rum.
 • Spola varmt vatten i köksvasken under några minuter tillsammans med några droppar diskmedel. Detta för att förebygga stopp i rören.
 • Kolla www.oden2.se för aktuell information.


Bör göras 1 till 2 gånger om året:

 • Byt fläktfilter och värmeväxlare samt rengör aggregatet.
 • Kolla brandvarnare så att de fungerar.
 • Rengör golvbrunnar och vattenlås.
 • Prova att stänga av vattenledningen till hela din bostadsrätt. Var du gör detta kan du läsa mer om i handboken. Det är bra att göra detta på grund av att OM du skulle få en akut vattenläcka så är det avgörande för omfattningen av skadan hur snabbt du stänger av vattnet till din bostadsrätt.
 • Rengör bakom kylskåp, på grund av brandrisk.
 • Tvätta av dina fönsterbleck.
 • Se till att vara uppdaterad så att du vet vad du ska göra om du får en vattenläcka, stopp i hissarna eller andra akuta ärende.
 • Vara med på städdagarna samt årsstämman. 
 
stäng