FÖRSÄKRINGAR

Brf Oden2 har både fastighetsförsäkring och ett kollektivt bostadstillägg hos TryggHansa,


Fastighetsförsäkringen innebär att vi som förening är skyddad mot olika typer av skador, tex brand- och vattenskador. När det gäller skador i våtutrymmen gäller föreningens ansvar från stommar fram till ytskikt. Vid en eventuell fuktskada i våtutrymme står föreningen därför för kostnaden för rivning, torkning samt återställande fram till tätskikt.


Bostadsrättstilläget ingår i hyran och skyddar dig som medlem. När det gäller våtutrymmen gäller medlemmens ansvar från tätskikt och utåt. Mer information om detta hittar du här: Bostadsrattstillagg.pdf  , på Trygg Hansas hemsida eller i Kundbroschyr: När du har fått en skada på din bostadsrätt 20160701.pdf


Vårt försäkringsnummer för bostadsrättstillägget hos TryggHansa är 25-0548587-01

 

  
stäng