Försäkringar

Brf Oden2 har valt att ha sina försäkringar hos TryggHansa, både fastighetsförsäkring samt ett kollektivt bostadsrättstillägg.


Fastighetsförsäkringen innebär att vi som förening är skyddad mot vattenskador, brandskador mm. Föreningens ansvar kan man generellt säga att det är i stommarna och fram till ytskiktet i våtutrymmen.


Bostadsrättstilläget ingår i hyran och skyddar dig som medlem. Medlemmens ansvar kan man generellt säga att det är väggar och i våtutrymme är det från ytskikt och utåt. Mer information om detta hittar du här: Bostadsrattstillagg.pdf

Vårt försäkringsnummer för bostadsrättstillägget hos TryggHansa är 25-0548587-01


Mer information hittar du på TryggHansas hemsida eller i dessa dokumenten:

Kundbroschyr: När du har fått en skada på din bostadsrätt 20160701.pdf 
stäng