FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos TryggHansa som gör att vi medlemmar är skyddade mot olika typer av skador som exempelvis brand- och vattenskador. 


 

 

  
stäng