Då det är viktigt att vi gemensamt håller vårt område rent och snyggt så tar vi gärna emot idéer från medlemmar på hur vi kan göra för att förbättra Brf Oden2.

Du som medlem kan antingen skriftligen lämna din idé till din gårdsvärd eller kontakta styrelsen.


Städdagar

Två gånger årligen, vårstäddagen och höststäddagen, samlas alla medlemmar för att hjälpas åt att snygga upp i området, plantera nya växter eller göra andra förändringar. Efter varje städdag serveras kaffe, kalla drycker och grillkorv. Vi har även ett lotteri där alla boende som har hjälpt till på städdag deltar, man måste dock ha skrivit på en närvarolott innan kl 12.00! Dragningen sker klockan 12.00 och man måste närvara vid dragningen för att vinna. 

Som avslutning hålls alltid ett medlemsmöte där medlemmarna får information om föreningsnyheter samt har möjlighet att ställa frågor.

Brf Oden2 gårdsvärdar

Under städdagarna på våren och hösten behöver styrelsen hjälp med att hålla i trådarna. Därför bör det finnas gårdsvärdar som hjälper till med att se till att det finns material, sätta igång diskussionerna på morgonmötet om vad som ska göras, framföra medlemmars idéer till styrelsen osv.

Detta är en frivillig uppgift som underlättar otroligt mycket för styrelsen.

Om du som medlem inte kan närvara på städdagen så är det bra om du meddelar detta till din gårdsvärd.

Är du osäker på vilken gårdsvärd som är din kan du se på vilken färg du har på nyckeln till soprummet (radhusen) eller vilken adress (höghusen).


Här nedan ser vilka som är gårdsvärdar:


Förråd GUL:                      Kalle Östling, Odenvägen 14B

Förråd GRÖN:                  Mikael Johansson, Odenvägen 26B

Förråd BLÅ:                      Roger Brunzell, Tallstigen 11D

Förråd RÖD TEAM 1:     Ann Charlotte Lundberg, Tallstigen 27A

Förråd RÖD TEAM 2:     Roger Brunzel, Tallstigen 11D


Stationsgatan 21A, förråd svart: Pernilla Danielsson

Stationsgatan 21B, förråd svart: Tony Blomstrand

Stationsgatan 23A, förråd vit: Mats Gajmark

Stationsgatan 23B, förråd vit: Martin Olofsson Sarri

Stationsgatan 23C, förråd vit: Stefan Persson Örkegård 


 
stäng