Pantbrev

Om du som medlem vill låna med din bostadsrätt som säkerhet, kallas det pantsättning och det behövs ett pantbrev. Det finns väldigt mycket regler kring pantsättning så det är viktigt att man läser sig till vad som gäller för just dig och din bostadsrätt.

 

Rutinerna i Oden2 kring pantbrev är följande:

1) Lämna pantbrevet till styrelsen.

2) Styrelsen skickar pantbrevet till Fastum.

3) Fastum kontaktar banken eller bolåneinstitutet som kräver pantsättningen.

4) Banken eller bolåneinstitutet kontaktar dig.

 

Här finns mer information om pantsättning:

www.konsumenternas.se

 
stäng