REPARATIONSFOND


Innan 2009 avsattes en viss del av hyran till en speciell reperationsfond för varje bostadsrätt. Detta är idag avslutat men det kan vara så att vissa bostadsrätter fortfarande har pengar i sin reperationsfond. Man kan inte plocka ut pengarna kontant utan syftet är fortfarande att man ska reparera sin bostadsrätt för pengarna.


Om du vill nyttja din reperationsfond gör du enligt följande; 


  • Kontakta Fastum för att få veta hur mycket du har i din reperationsfond.
  • Skriv ut blanketten Fastums utbetalningsorder
  • Fyll i blanketten och skriv under Attest 1
  • Lämna blanketten tillsammans med kvitto, kvittokopia går bra, på det du har handlat i styrelsens brevlåda utanför expedtionen. 
  • Därefter skriver styrelsen under Attest 2 och skickar iväg dokumenten till Fastum som ordnar med utbetalningen till dig.

 

 
stäng