Sophantering BRF Oden 2Det företag som tömmer våra gröna och bruna kärl heter RenoNorden. De tömmer kärlen för det mesta på tisdagar, men det kan variera.

 

Vi har beslutat att stänga sopnedkasten i höghusen på grund av tillrättavisning av Sigtuna kommun. Vi måste bli bättre på att sortera våra sopor. Med denna åtgärd hoppas vi på att våra medlemmar går ner i soprummen och se skillnaden på de olika kärlen som finns där:

Bruna kärl = matavfall

Gröna kärl = hushållssopor

 

Om ni är osäkra på hur man ska sortera sina sopor finns här instruktioner:

 

Sigtuna kommuns Sopsorteringsguide

eller

Sigtuna Vatten & Renhållnings hemsida

 

 

Avfall som inte är matavfall eller hushållssopor (tex wellpapp) kan ni slänga på följande ställe:

Brista Återvinningscentral, Returvägen 22

Preem återvinningsstation, Dragonvägen

Märsta teater återvinningsstation, Stockholmsvägen/Ringvägen

 

Stationsgatan, soprummen 23 A - B och 21 A kompletteras med 2+2+2 st. "brun" behållare för kompostavfall som även SH Tallstigen 23 o 25 använder ( samfällighet )

 

Småhusområdet delas in i 4 grupper (blå, röd, gul & grön) med egna nycklar. Dessa soprum innehåller också bruna matkärl och gröna kärl för hushållssopor.

 

Blå    =  Tallstigen 3 baksidan        2 gröna 660 liter + 2 kompost

Tallstigen 3 A-C, 5 A-B, 7 A-C, 9 A-B, 11 A-D, 13 A-C    (17)

 

 

Röd   =  Tallstigen 17 parkering     3 gröna 660 liter + 2 kompost

Tallstigen 15 A-B, 17 A-B, 19 A-B, 21 A-B, SH23 A-G, SH 25 A-B, 27 A-D (12 (21))

 

Gul    =  Odenvägen 8 parkering     2 gröna 660 liter + 2 kompost

Odenvägen 8 A-B, 10 A-B, 12 A-C, 14 A-C, 16 A-C, 18 A-C     (16)

 

Grön  =  Odenvägen 30 gatan         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Odenvägen 20 A-B, 22 A-B, 24 A-C, 26 A-D, 28 A-C, 30 A-C, kvartersgård    (18)

 

Stationsgatan 21 A =         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Stationsgatan 21 B =         2 gröna 660 liter

Stationsgatan 23 A =         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Stationsgatan 23 B =         2 gröna 660 liter + 2 kompost

Stationsgatan 23 C =         2 gröna 660 liter

 

 

 
stäng