STADGAR

Stadgar.pdf

 

Stadgarna utgör grundpelaren i en förening och kan ses som ett avtal mellan föreningen och dess medlemmar. Förutom stadgarna gäller förstås även bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förvaltning samt Sveriges övriga lagar. 

 

Prioriteringen gäller i turordning enligt följande;

1. Stadgarna

2. BrL, ifall stadgarna strider mot denna

3. Årsmötet

 
stäng