Styrelse, revisorer & valberedningen

Styrelse

Föreningens styrelse utses av stämman (närvarande medlemmar) på föreningens ordinarie föreningsstämma som hålls en gång per år inom ett halvår från årsskiftet. Styrelsen består av medlemmar eller andra pålitliga representanter. En styrelsemedlem i Brf Oden2 kan ha olika arbetsuppgifter men grundtanken för av och en av dessa måste alltid vara att främja vår bostadsrättsförening på bästa sätt.

 

Exempel på poster i styrelsen är ordförande, vice ordförande, ledmot och suppleant. Dessa har delegerade arbetsuppgifter som exempelvis kassör, sekreterare, webb & mailansvarig, ansvarig för släpvagnen, fläktar, kvarterslokalen, brickor, skyltar, nycklar osv. 

 

 

Revisorer

Vi har även interna revisorer vilka bland annat granskar årsredovisningar, styrelsens redovisningar samt följer upp och stämmer att styrelsens arbete under året. 

 

Valberedningen
är den grupp som jobbar förebyggande med potentiella styrelsemedlemmar. Om du som medlem känner att det skulle vara roligt att sitta med i vår styrelse så anmäler du ditt intresse till valberedningen eller styrelsen.

 

 

Styrelsen 2020-2021

 

Linda Skölderud

Ordförande

  

Frida Persson Örkegård

Vice ordförande

 

Bengt Nilsson

Kassör

 

Mikael Johansson

Ledamot

 

Eva Bergkvist

Ledamot

 

 Carolina Olsson 

Suppleant

 

Hans Sommar

Suppleant

 

Karolina Herrera

Suppleant

 

 

Interna revisorer


Björn Svensson

Intern Revisor

 

Kjell Rurling

Intern Revisor

 

Valberedning

Aura Nilsson

Madelaine Jörgensson

 

 
stäng