Styrelse, revisorer & valberedningen

Styrelsen utses av årsmötet och består av medlemmar eller andra pålitliga ledamöter. En styrelsemedlem i Brf Oden2 kan ha olika arbetsuppgifter men grundtanken måste hela tiden vara att främja vår bostadsförening på bästa sätt.

Exempel på arbetsuppgifter är: ordförande, kassör, sekreterare, webb & mailansvarig, ansvara för släpvagnen, fläktansvarig, ansvar för kvarterslokalen, brick & nyckelansvarig mm.

Interna revisorer är de personer som granskar bland annat årsredovisningar, styrelsens redovisningar.

Valberedningen är den grupp som jobbar förebyggande med potentiella styrelsemedlemmar. Om du som medlem känner att det skulle vara roligt att sitta med i vår styrelse så anmäler du ditt intresse till valberedningen eller styrelsen.

 

 

Styrelsen

 

Linda Skölderud

Ordförande

  

Tony Blomstrand

Vice ordförande

 

Bengt Nilsson

Kassör

 

Mikael Johansson

Ledamot

 

Elina Koponen

Ledamot

 

Eva Bergkvist

Ledamot

 

Frida Persson Örkegård

Ledamot

 

 Carolina Olsson 

Suppleant

 

Hans Sommar

Suppleant

 

 

Interna revisorer


Björn Svensson

Intern Revisor

 

Kjell Rurling

Intern Revisor

 

Valberedning

Aura Nilsson

Madelaine Jörgensson

 

 
stäng