Styrelse, revisorer & valberedningen

Styrelsen utses av årsmötet och består av medlemmar eller andra pålitliga ledamöter. En styrelsemedlem i Brf Oden2 kan ha olika arbetsuppgifter men grundtanken måste hela tiden vara att främja vår bostadsförening på bästa sätt.

Exempel på arbetsuppgifter är: ordförande, kassör, sekreterare, webb & mailansvarig, ansvara för släpvagnen, fläktansvarig, ansvar för kvarterslokalen, brick & nyckelansvarig mm.

Interna revisorer är de personer som granskar bland annat årsredovisningar, styrelsens redovisningar.

Valberedningen är den grupp som jobbar förebyggande med potentiella styrelsemedlemmar. Om du som medlem känner att det skulle vara roligt att sitta med i vår styrelse så anmäler du ditt intresse till valberedningen eller styrelsen.

 

 

Styrelsen

 

Mikael Drangel

Ordförande

  

Bengt Nilsson

Ledamot, kassör, arbetsgruppen och ekonomigruppen

 

Martin Olofsson Sarri

Ledamot , vice ordförande

 

Peter Högberg

Ledamot och arbetsgruppen

 

Linda Skölderud

Ledamot, sekreterare, mail/hemsida

 

Mikael Johansson

Ledamot, arbetsgruppen, 

 

Tony Blomstrand

Ledamot, Arbetsgruppen

 

 Elina Koponen 

Suppleant

 

Marianne Hedberg

Suppleant

 

 

Interna revisorer


Björn Svensson

Intern Revisor

 

Lars Palmér

Intern Revisor

 

Valberedning

Kjell Rurling

Malin Kristofferson

 

 
stäng