STYRELSEN 2022-2023

Ordförande           Linda Skölderud
Vice Ordförande Frida Persson Örkegård
Ledamot/Kassör Bengt Nilsson
Ledamot Mikael Johanson
Ledamot Hans Sommar
Suppleant Carolina Olsson
Suppleant Karolina Herrera
Suppleant Madelaine Jörgensson
Internrevisor Björn Svensson
Internrevisor Ariel Vargas
Valberedning Vakant
Valberedning Vakant
 
stäng