STYRELSEN 2020-2021

Ordförande           Linda Skölderud
Vice Ordförande Frida Persson Örkegård
Ledamot/Kassör Bengt Nilsson
Ledamot Mikael Johanson
Ledamot Eva Bergkvist
Suppleant Hans Sommar
Suppleant Carolina Olsson
Suppleant Karolina Herrera
Internrevisor Björn Svensson
Internrevisor Kjell Rurling
Valberedning Madelaine Jörgensson
Valberedning Aura Nilsson
 
stäng